Lavoisier S.A.S.
14 rue de Provigny
94236 Cachan cedex
FRANCE

Heures d'ouverture 08h30-12h30/13h30-17h30
Tél.: +33 (0)1 47 40 67 00
Fax: +33 (0)1 47 40 67 02


Url canonique : www.lavoisier.fr/livre/sciences-humaines-et-sociales/inzichten-in-de-acute-zorg/descriptif_3968895
Url courte ou permalien : www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?ouvrage=3968895

Inzichten in de acute zorg, 2015 Voor de huisartspraktijk

Langue : Néerlandais

Auteur :

Coordonnateur : in 't Veld C.J.

Couverture de l’ouvrage Inzichten in de acute zorg
In deze uitgave zetten experts op hun terrein de stand van zaken op een rij. Om u op de hoogte te brengen, om u te inspireren. Om ook in de acute zorg overdag uw voordeel mee te doen.
De organisatie van de huisartsenspoedzorg in Nederland.- Pien in de rug.- Triage.- Transient global amnesia.- Toestandsbeelddenken en herziening van het ABCDE voor de huisarts.- Een vaginale schimmelinfectie?.- Spoedzorg vraagt om regionale samenwerking.- Zorg voor specifieke doelgroepen: aspecten van palliatieve zorg in de ANW-diensten.- Goed bekeken ! of ?.- Het grote belang van opleiden op de huisartsenpost.- Een nachtelijke aanval.- Organisatorische aspecten van Basic Life Support op de huisartsenpost of op de dagpraktijk.- De atrioventriculaire nodale re-entrytachycardie.- De duiventil.- Dubbelzijdige kaakluxatie.- Ervaringen van patiënten met de huisartsenpost.- Spoedeisende geneeskunde.

ABCDE Behandeling van patiënten

Uitleg aan de hand van casu:istiek Spoedzorg

Geschikt voor huisartsen en haiossen

Date de parution :

Ouvrage de 164 p.

15.5x23.5 cm

Disponible chez l'éditeur (délai d'approvisionnement : 14 jours).

38,11 €

Ajouter au panier

Thème d’Inzichten in de acute zorg :

En continuant à naviguer, vous autorisez Lavoisier à déposer des cookies à des fins de mesure d'audience. Pour en savoir plus et paramétrer les cookies, rendez-vous sur la page Confidentialité & Sécurité.
FERMER