Lavoisier S.A.S.
14 rue de Provigny
94236 Cachan cedex
FRANCE

Heures d'ouverture 08h30-12h30/13h30-17h30
Tél.: +33 (0)1 47 40 67 00
Fax: +33 (0)1 47 40 67 02


Url canonique : www.lavoisier.fr/livre/sciences-humaines-et-sociales/de-dokter-en-digitalisering/descriptif_3975239
Url courte ou permalien : www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?ouvrage=3975239

De dokter en digitalisering, 1st ed. 2019

Langue : Néerlandais

Coordonnateurs : Kreier Felix, Verberk-Jonkers Iris

Couverture de l’ouvrage De dokter en digitalisering

Dit boek creëert een overzicht voor zorgprofessionals, beleidsmakers en patiënten van de belangrijkste ontwikkelingen van de digitalisering in de zorg. De zorg wordt anders georganiseerd en het beroep van de zorgprofessional verandert ingrijpend. Het boek geeft handvatten om met veranderende zorgprocessen om te gaan, (bijvoorbeeld met nieuwe e-healthtoepassingen), maar plaatst deze veranderingen ook in perspectief.

De dokter en digitalisering laat daarnaast zien hoe de verhouding tussen zorgprofessional en patiënt is veranderd. De tijd van paternalistische zorgverlening is voorbij en heeft plaatsgemaakt voor een wereld waarin de patiënt centraal staat en zelf de regie heeft. Dit vraagt om andere vaardigheden van zowel de arts als patiënt.

De dokter en digitalisering geeft achtergrond bij innovatie in de zorg, reflecteert op ethische dilemma?s die hiermee samenhangen en beschrijft mogelijkheden waarmee de patiëntervaring van onze zorgverlening verbeterd kan worden.

Iris Verberk-Jonkers (internist-nefroloog en CMIO van het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam) en Felix Kreier (kinderarts en CMIO van het OLVG in Amsterdam) zijn de redacteuren. Verschillende zorgprofessionals werkten mee aan het boek.

Deel I Zorgberoepen in digitaal perspectief.- 1 De digitale huisartsenpraktijk.- 2 De GGZ: koplopers in digitale zorg.- 3 Verpleegkundige informatietechnologie.- 4 Fysiotherapeut.- 5 De maakbaarheid van de digitale dokter: een rol voor onderwijs?.- Deel II Patiënt in digitaal perspectief.- 6 Digitalisering kan voor de patiënt niet snel genoeg komen.- 7 De rol van de overheid.- 8 Lotgenotencontact in de digitale wereld.- 9 Virtual reality ter verbetering van de patiëntervaring.- Deel III Randvoorwoorden voor digitale informatieuitwisseling.- 10 Interoperabiliteit.- 11 Registratie aan de bron.- Deel IV Naar zorg op afstand.- 12 Thuismetingen.- 13 E-health als aanvulling voor chronisch zieken.- 14 Het ziekenhuis van de toekomst is een digitaal zorgnetwerk dat voortdurende gezondheidsbegeleiding biedt.- Deel V Innovatie.- 15 Value based healthcare.- 16 Digitalisering in de zorg: voorwaarde voor procesverbetering.- 17 Implementatie van e-health: van overweging naar structureel gebruik.- Deel VI Voorbeelden van disruptieve technische ontwikkelingen.- 18 Beslisondersteuning patiënt.- 19 Kunstmatige intelligentie in de radiologie.- 20 Big data in de zorg.- Deel VII Reflectie.- 21 Is de patiënt voorbereid?.- 22 Ethische dilemma’s

Iris Verberk-Jonkers (internist-nefroloog en CMIO van het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam) en Felix Kreier (kinderarts en CMIO van het OLVG in Amsterdam) zijn de redacteuren. Verschillende zorgprofessionals werkten mee aan het boek.
Leert over de digitale revolutie in de zorg

Leert hoe de patiëntervaring in de zorg verbeterd kan worden

Reflecteert op ethische dilemma’s rondom digitalisering

 

Date de parution :

Ouvrage de 212 p.

16.8x24 cm

Disponible chez l'éditeur (délai d'approvisionnement : 14 jours).

61,87 €

Ajouter au panier

Thème de De dokter en digitalisering :

En continuant à naviguer, vous autorisez Lavoisier à déposer des cookies à des fins de mesure d'audience. Pour en savoir plus et paramétrer les cookies, rendez-vous sur la page Confidentialité & Sécurité.
FERMER